ČSN EN IS

  • Mezinárodní školení vizuální kontroly svarů dle ČSN EN ISO 9712 (VT-1, VT-2)