Odborný seminář - Požadavky na svářečskou výrobu

Odborný seminář – Požadavky na svářečskou výrobu

Termín

 • 17.9. 2020

Co je obsahem semináře?

PROGRAM:

 1. Požadavky na svářečskou výrobu (zařízení, pracoviště, pracovníci, metody svařování, smluvní subdodávky)
 2. Základní a přídavné materiály (objednávky, skladování a manipulace, dokumenty kontroly dle EN 10204)
 3. Projektování (značení dle ISO 2553, sestavení, náběhové a výběhové desky, dočasné spoje, proveditelnost výroby a kontroly, WPS, sled svařování)
 4. Svářečská výroba (návodky, příprava spoje a čištění povrchu, předehřev, zapálení oblouku, stehování, sled svarových housenek, tepelný příkon a energie oblouku, ochrana před oxidací, vady svaru, sledovatelnost)
 5. Čištění a úprava povrchu
 6. Kontrola a dokumentace

Kdo seminář povede?

 • Petr Pařízek, IWT – odborný garant
 • Pavla Vránová, IWT – organizace semináře

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek: 2900,- Kč (bez DPH) / 3509,- Kč (včetně DPH).

Cena zahrnuje:

 • Osobní účast na semináři
 • Obsah přednášek na flash disku
 • Občerstvení během semináře a oběd
 • Osvědčení o absolvování semináře

Organizační pokyny

 • Přihlášky jsou závazné, při neúčasti zaplacené vstupné nevracíme, je možné vyslat náhradníka.
 • Všem účastníkům bude po zaplacení účastnického poplatku vystaven daňový doklad.
 • Občerstvení zajištěno v místě konání akce.
 • Parkování zdarma v areálu svářečské školy.
 • Počet účastníků je omezen kapacitou přednáškového sálu.
 • Pokud by se z důvodu zásahu vyšší moci kurz nemohl uskutečnit, bude vypsán jiný termín.

Časový harmonogram

 • 7:30–8:00 Prezence
 • 8:00–9:30 Přednáška
 • 9:30–9:45 Přestávka
 • 9:45–11:15 Přednáška
 • 11:15–11:45 Oběd
 • 11:45–13:15 Přednáška
 • 13:15–13:30 Diskuze
 • 13:30–17:00 Den otevřených dveří

BONUS – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Po skončení odborného semináře máte možnost zúčastnit se dne otevřených dveří ve svářečské škole Artweld. K vidění budou ukázky robotizace a automatizace svařování a prezentace výrobců vybavení (nejen) pro svařování. Podrobný program bude upřesněn později.

Jak se přihlásit?

 1. Stáhněte si závaznou přihlášku – ZDE
 2. Přihlášku můžete vyplnit přimo v počítači nebo ji také můžete vytisknout a vyplnit ručně.
 3. Vytištěnou a vyplněnou přihlášku podepište a opatřete razítkem.
 4. Zaplaťte účastnický poplatek dle pokynů v přihlášce.
 5. Podepsanout přihlášku naskenujte a pošlete v příloze na e-mail: skola@artweld.cz
 6. Přihlášky posílejte nejdéle do 7.9. 2020.

Kontakty

Kontaktní osoby a telefony:

 • Barbora Prousková: +420 733 129 859
 • Pavla Vránová: +420 736 481 814

E-mail:

Doprovodné materiály

Informační letáček ke stažení (PDF)

Přihláška ke stažení (PDF)

Informační letáček ke stažení (PDF)