KURZY SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ

Kurzy svařování plastů probíhají ve Svářečské škole Artweld podle technických pravidel České svářečské společnosti a podle odpovídajících norem ČSN EN ISO.

V nabídce:

  • zaškolovací kurz svařování plastů
  • základní kurz svařování plastů podle ČSN 050705
  • přípravný kurz pro získání certifikace Evropský svářeč termoplastů (EPW) dle ČSN EN 13067.

ZAŠKOLOVACÍ KURZ SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ PODLE ČSN 050705

Náplň a průběh zaškolovacích kurzů pro svařování plastů se řídí technickými pravidly České svářečské společnosti ANB č.101, 301 a 401. Tento kurz je určen pro pracovníky, kteří plní základní, opakující se svářečské úkoly na jednom pracovišti, bez oprávnění svařovat tlakové rozvody a namáhané konstrukce. Zaškolovací kurz svařování plastů kvalifikuje pracovníky k provádění svarů, na něž nejsou kladeny vysoké bezpečnostní požadavky.

ZÁKLADNÍ KURZ SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ

Základní kurz svařování plastů probíhá podle technických pravidel České svářečské společnosti ANB č. 101, 103 a 301. Je určen pracovníkům, kteří budou provádět náročnější svary s vyššími požadavky na bezpečnost (např. z hlediska ohrožení životního prostředí).

KURZY EPW – EVROPSKÝ SVÁŘEČ TERMOPLASTŮ ČSN EN 13067

V kurzu EPW (Evropská svářeč termoplastů – European plastics welder) zájemci získají dovednosti a znalosti nutné pro realizaci náročných svarů, u kterých se vyžaduje vyšší stupeň bezpečnosti a zatížitelnosti. Tyto kurzy probíhají dle směrnice Evropské svářečské federace (EWF) – Doc. EWF No.581-01.  a jsou zakončeny zkouškou. Úspěšný absolvent obdrží Certifikát EPW (European Plastics Welder).

O SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ

Svařování plastů je technologie trvalého spojování součástí a dílců z termoplastických umělých hmot s použitím tepla. Obdobně jako u svařování kovů je při svařování plastů nutné dodržovat parametry a podmínky svařování. Kvalitních svarů může dosáhnout pouze řádně vyškolený pracovník – absolvent kurzů svařování plastů

Kdy kurzy svařování plastů probíhají?

Kurzy svařování plastů připravujeme na míru – podle individuálních potřeb zájemců. Neváhejte nás oslovit