O nás – Svářečská škola Artweld

Naše poslání:

Poskytujeme českým svářečům kvalitní vzdělávání a možnost zvyšování kvalifikace. Pomáháme Vám najít uplatnění na pracovním trhu a žít spokojenější život.

Svářečská škola Artweld – naše historie

  • 1998 – založení první svářečské školy v Jablonci nad Nisou
  • 2002 – kolaudace nové budovy školy a prodejny svářečských potřeb v Jablonci nad Nisou
  • 2015 – otevření svářečské školy v Liberci

Proč se učit svařovat u nás?

Jak vyučujeme v našich svářečských kurzech?

Studenti projdou jak teoretickou, tak i praktickou přípravou na svařovně. Dbáme na to, aby každý měl dostatek příležitostí k procvičení svářečských dovedností a získal jistotu v ovládání svařovacích strojů.Obsah výuky upravujeme také podle nároků platné legislativy pro dosažení maximálního rozsahu platnosti každé zkoušky. Za pozitivní výsledek školení považujeme nejen úspěšné složení zkoušek, ale skutečné uplatnění svářeče v reálné výrobě.