KURZ VIZUÁLNÍ KONTROLA SVARŮ

Nedestruktivní zkoušení, vizuální kontrola (ND VT)

Informace, termíny, přihlášky

Kurz vizuální kontrola svarů – termíny 2020

 • 20.4. – 21.4. + 23.4. – 24.4., zkouška 30.4.
 • 21.9. – 22.9. + 29.9. – 30.9., zkouška 2.10.2020
 • 24.11. – 25.11. + 26.11. – 27.11., zkouška 4.12.2020

Proč se na kurz přihlásit?

Po absolvování kurzu vizuální kontroly a složení zkoušky získáte certifikát podle ČSN EN ISO 9712:2013. Budete pak způsobilí provádět nedestruktivní zkoušení v určeném rozsahu včetně zkoušení nerozebíratelných spojů tlakových zařízení.

Komu je kurz “vizuální kontrola svarů” určen?

Kurz je určen zejména pro pracovníky, kteří budou provádět vizuální kontrolu svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole. Mohou jimi být např.:

 • pracovníci technické kontroly
 • mistři svařoven
 • pracovníci svářečského dozoru

Co je obsahem kurzu?

Kurz vizuální kontroly – obsah:

 • Účel NDT, systém certifikace, terminologie, výklad norem: ČSN EN ISO 9712, ČSN EN 13018 ČSN   EN ISO 17637, ČSN EN ISO 6520-1, ČSN EN ISO 5817.
 • Vady svarů, ukázky praktických problémů při výrobě, vybavení a pomůcky pro kontrolu praktické hodnocení vzorků, sestavení instrukce a protokolu VT.
 • příprava na zkoušku (testy a praktická cvičení) a následnou certifikaci dle ČSN EN ISO 9712
 • Vidění a lidské oko, středoškolská fyzika, vlastnosti světla principy optiky, řešení příkladů z optiky.

Školení je ukončeno mezinárodní zkouškou VT s 10letou platností (průběžně se účastník v průběhu let účastní seminářů týkajících se VT, novinek a změn) a  vydáním  mezinárodního Certifikátu VT na svařované výrobky, po 5 letech je nutné si zažádat písemně u certifikačního orgánu o prodloužení na dalších 5 let, certifikační orgán písemně upozorní cca 4 měsíce dopředu.

Jaké jsou vstupní požadavky?

Uchazeč musí před kvalifikační zkouškou splňovat požadavky na zrakové schopnosti (Jaeger test, barvocit).

Dále na školení a před certifikací musí uchazeč splňovat požadavky na průmyslovou praxi pro stupeň VT1 – 1 měsíc, pro stupeň VT2 – 3 měsíce.

Jak doložit splnění požadavků na zrakové schopnosti?

 1. STÁHNOUT FORMULÁŘ POTVRZENÍ A VYPLNIT ZÁKLADNÍ ÚDAJE.
 2. NAVŠTÍVIT OČNÍHO LÉKAŘE, ODBORNÍKA V OPTOMETRII (OČNÍ OPTIK) ČI JINAK LÉKAŘSKY UZNANOU OSOBU (a nechat je potvrdit vaše schopnosti).
 3. FORMULÁŘ PŘEDLOŽIT K POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELI.

Správně vyplněný a potvrzený formulář (lékař/optik + zaměstnavatel) je nezbytnou součástí přihlášky. Bez něj není možné složit zkoušku a získat certifikaci. 

Kolik kurz stojí?

Cena kurzu a složení zkoušky se stanovuje individuálně, dle konkrétních požadavků i úrovně (VT1 – VT2) a pohybuje se v rozsahu 12.000 – 16.000,- Kč. Pro konkrétní cenovou nabídku vyplňte formulář níže.

Jak se přihlásit?

Pokud máte zájem o kurz vizuální kontrola svarů zájem, vyplňte registrační formulář níže. Do zprávy uveďte také zvolený termín.  Následně Vás budeme telefonicky kontaktovat.

Registrační formulář

kurz vizuální kontroly svarů, vizuální kontrola svarů, svářečská škola artweld

Dotazy?

Zajímá Vás ještě něco, co jsme zde nezmínili?  Využijte naše kontakty!