Vizuální kontrola svarů – kurz

vizualní kontrola svarů

Nedestruktivní zkoušení, vizuální kontrola (NDT VT)

Po absolvování kurzu vizuální kontroly a složení zkoušky získáte certifikát podle ČSN EN ISO 9712. Budete pak způsobilí provádět nedestruktivní zkoušení v určeném rozsahu včetně zkoušení nerozebíratelných spojů tlakových zařízení.

Kurz je určen zejména pro pracovníky, kteří budou provádět vizuální kontrolu svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole. Mohou jimi být např.:

 • pracovníci technické kontroly
 • mistři svařoven
 • pracovníci svářečského dozoru

Kurzu se může zúčastnit každý zájemce – bez ohledu na předchozí praxi či vzdělání. 

Aktuálně pořádané kurzy

Kurz vizuální kontroly svarů

 • Účel NDT, systém certifikace, terminologie, výklad norem: ČSN EN ISO 9712, ČSN EN 13018 ČSN   EN ISO 17637, ČSN EN ISO 6520-1, ČSN EN ISO 5817.
 • Vady svarů, ukázky praktických problémů při výrobě, vybavení a pomůcky pro kontrolu praktické hodnocení vzorků, sestavení instrukce a protokolu VT.
 • příprava na zkoušku (testy a praktická cvičení) a následnou certifikaci dle ČSN EN ISO 9712
 • Vidění a lidské oko, středoškolská fyzika, vlastnosti světla principy optiky, řešení příkladů z optiky.

Školení je ukončeno mezinárodní zkouškou VT s 10letou platností (průběžně se účastník v průběhu let účastní seminářů týkajících se VT, novinek a změn) a vydáním  mezinárodního Certifikátu VT na svařované výrobky, po 5 letech je nutné si zažádat písemně u certifikačního orgánu o prodloužení na dalších 5 let, certifikační orgán písemně upozorní cca 4 měsíce dopředu.

vizuální kontrola svarů

Termín: 25.–26.9. 2024, 2.–3.10. 2024

Zkouška: 7.10.2024

Termín: 20.–21.11. 2024, 27.–28.11. 2024

Zkouška: 2.12.2024

Individuální termíny na objednávku

Cena kurzu

Cena kurzu a složení zkoušky se stanovuje individuálně, dle konkrétních požadavků i úrovně (VT1 – VT2) a pohybuje se v rozsahu 12000 – 20000 Kč. Pro konkrétní cenovou nabídku vyplňte formulář níže.

Vstupní požadavky

 • Odpovídající zrakové schopnosti (Jaeger test, barvocit).

Jak doložit splnění požadavků na zrakové schopnosti?

 1. Stáhnout formulář potvrzení a vyplnit základní údaje.
 2. Navštívit očního lékaře, odborníka v optometrii (oční optik) či jinak lékařsky uznanou osobu (a nechat je potvrdit vaše schopnosti).
 3. Formulář předložit k potvrzení zaměstnavateli.

Správně vyplněný a potvrzený formulář (lékař/optik + zaměstnavatel) je nezbytnou součástí přihlášky. Bez něj není možné složit zkoušku a získat certifikaci.

Jak se přihlásit?

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte kontaktní formulář níže. Do pole „zpráva“ napište zvolený termín.

Následně Vám zašleme pokyny pro závaznou registraci.

Kontakt