Formuláře a dokumenty

periodická přezkoušení svářečů

Všeobecné obchodní podmínky
pro využití poukazů

Přečtěte si podrobné informace, kterými se řídí využívání poukazů
do svářečské školy.

cross

Potvrzení zdravotní způsobilosti
ke svařování

Formulář potvrzující vaši zdravotní způsobilost ke svařování vytiskněte, vyplňte své osobní údaje a navštivte svého lékaře.

score

Pokyny pro účastníky kurzů
Liberci

Užitečné informace o dopravě, místě konání, časech výuky a další praktické pokyny.

konzultace

Pokyny pro účastníky kurzů
Jablonci n.N.

Důležité informace o dopravě, místě konání, časech výuky a další praktické pokyny.