Vizuální kontrola svarů plastů

Vizuální kontrola svarů plastů – kurz

Po absolvování kurzu vizuální kontroly a složení zkoušky získáte osvědčení s platností 3 roky podle EN 13100-1, ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 9712, ČSN EN ISO 14728, ČSN EN ISO 16296. Budete pak způsobilí provádět vizuální kontrolu svarů plastů v určeném rozsahu.

Kurz je určen zejména pro pracovníky, kteří budou provádět vizuální kontrolu svařovaných výrobků a/nebo vystavovat protokoly o kontrole. Mohou jimi být např.:

 • svářeči plastů
 • pracovníci kontroly kvality
 • mistři svařoven
 • pracovníci svářečského dozoru

Kurzu se ale může zúčastnit každý – bez ohledu na předchozí praxi či vzdělání. Zájemce nemusí být držitel svářečského průkazu. 

Aktuálně pořádané kurzy

Kurz vizuální kontroly svarů plastů

 • Účel VT, systém certifikace, terminologie, výklad norem: EN 13100-1, ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 9712, ČSN EN ISO 14728, ČSN EN ISO 16296.
 • Vady svarů, ukázky praktických problémů při výrobě, vybavení a pomůcky pro kontrolu praktické hodnocení vzorků, sestavení instrukce a protokolu VT.
 • Příprava na zkoušku (testy a praktická cvičení)
 • Vidění a lidské oko, středoškolská fyzika, vlastnosti světla principy optiky, řešení příkladů z optiky.

Školení je ukončeno závěrečnou zkouškou a vydáním osvědčení s platností 3 let s možností prodloužení po přezkoušení.

_MG_9085

Termín: 

Zkouška: 

Individuální termíny na objednávku

Cena kurzu

Cena kurzu a složení zkoušky se stanovuje individuálně, dle konkrétních požadavků. Pro konkrétní cenovou nabídku vyplňte formulář níže.

Vstupní požadavky

 • Odpovídající zrakové schopnosti (Jaeger test, barvocit).

Jak doložit splnění požadavků na zrakové schopnosti?

 1. Stáhnout formulář potvrzení a vyplnit základní údaje.
 2. Navštívit očního lékaře, odborníka v optometrii (oční optik) či jinak lékařsky uznanou osobu (a nechat je potvrdit vaše schopnosti).
 3. Formulář předložit k potvrzení zaměstnavateli.

Správně vyplněný a potvrzený formulář (lékař/optik + zaměstnavatel) je nezbytnou součástí přihlášky. Bez něj není možné složit zkoušku a získat certifikaci.

Jak se přihlásit?

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte kontaktní formulář níže. Do pole „zpráva“ napište zvolený termín.

Následně Vám zašleme pokyny pro závaznou registraci.

Kontakt