Výběr z často používaných zkratek ve svařování

 • WIG = wolfram inert gas, německá verze zkratky TIG (tungsten inert gas)
 • MMA = manual metal arc, ruční svařování obalenou elektrodou
 • FCAW = flux-cored arc welding, obloukové svařování plněnou elektrodou (tzv. trubičkový drát)
 • SAW = submerged arc welding, svařování pod tavidlem
 • MIG = metal inert gas, obloukové svařování v inertním plynu (např. CO2)
 • MAG = metal active gas, obloukové svařování v aktivním plynu
 • IWT = international welding technologist – mezinárodní svářečský technolog
 • DIN =  Deutsches Institut fur Normung, označení pro německé normy
 • CWS-ANB = Czech welding society, authorised national body, Autorizovaný národní orgán, Česká svářečská společnost
 • NDT = non-destructive testing, nedestruktivní zkoušení
 • WPS = welding procedure specification, specifikace postupu svařování

Zkratek ve svařování se používá celá řada. Pokud vás zajímají další nebo hledáte nějakou konkrétní, doporučujeme nahlédnout do seznamu, který na svém webu sestavuje a aktualizuje Česká svářečská společnost – odkaz ZDE (dokument PDF).